Mole se svi dobitnici koji do sada nisu dostavili,  da dostave skeniran fiskalni račun, a ukoliko im je potrebna pomoć da kontaktaktiraju call centar  na broj telefona:

015 344 782, ili na e-mail info@otvoriigru.rs ili otvoriigru@sinalco.rs